»

Продажби на дребно

Оптимизиране на потока на вашите крайни клиенти

Мрежата за дистрибуция на дребно на "Ян де Райк Логистикс", обхващаща ключови локации в региона на Бенелюкс, Северна Франция и Рурската област в Германия, предвижда доставки в същия ден или на следващия ден за повече от 1500 фирми.

Чрез комбиниране на клиентските потоци и интегриране на сезонните модели ние можем да предложим по-ниска цена с най-кратко време за доставка до крайните клиенти.

Ако вашата фирма търси отдаден партньор за решения в областта на продажбите на дребно, моля, свържете се с нас за повече информация

Международен транспорт

LS-transportbelt-beweging-geel

Складови услуги

LS-schermen-planning-hand

Контролно-диспечерски пункт

LS-truck-warehouse

Дистрибуторски услуги на търговците на дребно

LS-daf-nieuw-container-helblauw

Контейнерни превози
Contact
Contact
Contact