CO2 uitstoot reduceren door intermodaal vervoer en het delen van data

Jan de Rijk Intermodaal gebruikt het geavanceerde AEOLIX platform om zijn CSR doelstellingen te behalen.

Het combineren van logistieke netwerken vergroot de mogelijkheden voor co-laden, modale verschuivingen en voor het optimaliseren van het gebruik van bestaande capaciteit en infrastructuur. Een verwachte vermindering van de CO2-uitstoot van 20 – 30% is binnen bereik wanneer cross chain control centres aanwezig zijn met behulp van het open AEOLIX-platform voor informatie-uitwisseling.

AEOLIX test, valideert en demonstreert het collaboratieve logistieke ecosysteem in een aantal living labs.
Het doel van de business case is het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van het netwerk en het gebruik van cross-chain capaciteiten om de inzet van middelen en diensten te optimaliseren, de totale logistieke kosten te verminderen.
In heel Europa zijn er elf AEOLIX living labs die het AEOLIX concept en prototype testen, valideren en implementeren. Deze living labs zijn gebaseerd op reële omstandigheden en vooraf gedefinieerde businesscases.
AEOLIX – Architectuur voor EurOpean Logistics Information eXchange

Jan de Rijk Logistics heeft zijn eigen trein

Jan de Rijk Logistics biedt een betrouwbare en economische intermodale dienst die de Benelux en het Ruhrgebied verbindt met Noord-Italië. Jan de Rijk Logistics exploiteert een intermodale bedrijfstrein die tien keer per week tussen Venlo en Melzo rijdt.

De transittijd van de trein is 24 uur van terminal naar terminal. Voordat de containers in de trein worden geladen, worden de zendingen in de juiste losvolgorde geladen. Dit bespaart tijd op de bestemming en maakt een snelle levering op de eindbestemming mogelijk.