Jan de Rijk Logistics neemt deel aan de verkenning logistiek ecosysteem van Defensie.

Roosendaal, 14 oktober – In maart 2019 heeft het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) aangekondigd, een langdurige strategische samenwerking met civiele partijen te willen opstarten, onder de naam ‘Ecosysteem Logistiek’.

Basisdoelstelling voor het Ecosysteem Logistiek is om gezamenlijk toegang te hebben tot een pool aan logistieke capaciteiten (mensen, manieren en middelen) met een omvang waar iedereen gemak van heeft, in termen van paraatheid, prestatie, onderhoud en kosten.
Doelstellingen kunnen op langere termijn breder zijn en bijvoorbeeld ook gericht worden op ontwikkeling van competenties, op logistieke innovatie, duurzaamheid en op de inzet van nieuwe technologie.

Heeft u vragen over het Ecosysteem Logistiek?

Stuur dan een mail naar: info@ecosysteem-logistiek.nl !

Jan de Rijk Logistics is er trots op om deel te mogen nemen aan deze verkenning samen met 9 andere civiele bedrijven en Defensie.

Defensie is initiatiefnemer van het ecosysteem.