Onze ambitie

Als logistieke organisatie zijn we ons zeer bewust van onze impact op het milieu. Daarom is het onze ambitie om onze CO₂-uitstoot tegen 2030 met 30% te verminderen vergeleken met 2019. We zetten ons in voor dit doel in het belang van onze klanten, onze werknemers en vooral alle toekomstige generaties. Op die manier willen we onze ecologische impact verzoenen met onze economische ambities. Om ons doel te bereiken, hebben we een duidelijke strategie ontwikkeld die uit verschillende kernpunten bestaat.

Het duurzaamheidsprogramma

Om onze doelstellingen te halen, hebben we voor verschillende wegen gekozen. Door meerdere opties te kiezen, kunnen we ons aanpassen aan innovaties en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid binnen de logistieke toeleveringsketen. Een van onze huidige aandachtspunten is het gebruik van HVO (waterstofbehandelde plantaardige olie) in plaats van gewone diesel, waardoor de CO₂-uitstoot direct met 90% afneemt. Daarnaast volgen we de ontwikkeling van BEV’s (Battery Electric Vehicles) en PHEV’s (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) op de voet en pionieren we bij de implementatie ervan. In 2022 hebben we onze eerste PHEV aangeschaft en in 2024 zullen we een BEV aan ons wagenpark toevoegen. We houden ook rekening met milieufactoren bij de samenstelling en inzet van ons wagenpark. We hanteren een rigoureus investeringsprogramma om ons wagenpark jong te houden en waar mogelijk zetten we LZV’s in die mogelijk op HVO rijden. Om ons programma verder te versterken, doen we aan CO2-compensatie.

HVO

HVO, of Hydrotreated Vegetable Oil, is een brandstof die wordt geproduceerd uit plantaardige oliën en afvalmaterialen zoals dierlijke vetten. Door het gebruik van waterstof wordt biomassa omgezet in een bruikbare brandstof die de diesel die momenteel in gebruik is direct kan vervangen in een verhouding van 1:1. Bovendien kunnen we onze HVO-voorraad beheren en mengen met onze reguliere brandstof op onze thuisbases zonder prestatieproblemen te veroorzaken voor onze vrachtwagens. Dit maakt het een oplossing die direct en universeel voor elke klant kan worden geïmplementeerd. HVO resulteert in een directe CO2-reductie van ongeveer 90% ten opzichte van reguliere brandstof.

Volledig elektrisch – BEV

De ontwikkeling van batterij-elektrische voertuigen (BEV’s) heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Hoewel er aanvankelijk suggesties waren dat waterstof als winnaar uit de bus zou komen, lijken elektrische vrachtwagens, net als elektrische auto’s, klaar om de toekomst vorm te geven. De focus van Jan de Rijk Logistics is dan ook om de komende jaren fors te investeren in elektrische vrachtwagens, vooral als deze een actieradius bereiken waarmee ze grote hubs in onze netwerken kunnen verbinden. Daarom investeren we ook in oplaadfaciliteiten op onze grootste hubs en thuisbases.

Hybride – PHEV

Hybride voertuigen of PHEV’s (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) zijn zeer geschikt voor elektrisch rijden in gebieden waar dat nodig is. Buiten deze zones kan gewone diesel of HVO worden gebruikt om langere afstanden af te leggen en ondertussen de hybride systemen op te laden. In combinatie met HVO resulteert dit in een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot en kunnen emissievrije zones worden nageleefd. Bij Jan de Rijk Logistics testen we al enige tijd een PHEV en hebben we expertise opgedaan in het effectief inzetten van PHEV’s.

Hybrid Scania

LZV – LHV

Langere voertuigen, ook wel LZV’s genoemd, maken het mogelijk om meer goederen te vervoeren met bijna hetzelfde brandstofverbruik. Sinds enkele jaren gebruiken we LZV’s binnen Nederland om lijntransporten zo efficiënt en duurzaam mogelijk uit te voeren. Tegenwoordig kan dit ook buiten de landsgrenzen en in 2022 introduceerden we de eerste LZV die luchtvracht vervoert. Ook deze kan weer op HVO rijden, wat resulteert in een CO2-reductie van meer dan 90%. Dit is niet alleen efficiënt, maar ook veel beter voor het milieu.

Intermodaal vervoer

Naast alle vrachtwagenoplossingen hebben we al een zeer milieuvriendelijk alternatief beschikbaar: vervoer per trein. Via onze afdeling Freight Solutions kunnen we intermodale oplossingen bieden op vele corridors in heel Europa. Samen met onze klanten kunnen we altijd streven naar de meest duurzame oplossing, rekening houdend met de operationele en prestatie-KPI’s.

Direct naar Freight Solutions