Vooruitblik 2018 – Sebastiaan Scholte CEO

Voor 2018 bevindt Jan de Rijk Logistics zich wederom in een sterke positie. De economische vooruitzichten voor Europa zien er rooskleurig uit en de vraag naar logistieke supply chain oplossingen blijven groeien.

De markt kampt met een tekort aan transportcapaciteit en we zien dat deze markt structureel veranderd is; de vraag overtreft nu duidelijk het aanbod
Gelukkig heeft Jan de Rijk Logistics een voordeel; het is een asset based logistieke dienstverlener. Dit houdt in dat onze flexibiliteit zich makkelijker aan kan passen aan de markt.
In de derde editie van In Motion hebben we gesproken met bestuursleden van prominente klanten en hen uitgenodigd om vooruit te kijken naar het komende jaar.

Zelf ben ik over het algemeen optimistisch dat alle marktsegmenten en alle modaliteiten, hetzij spoor, zee, weg of lucht, zullen blijven groeien.
Dit ondanks de onzekerheid over de vraag of er overal ter wereld meer handelsbarrières zullen worden ingevoerd door verschillende politieke regimes. Iets waarvan velen dachten dat dit begin 2017 al zou gebeuren.

Trends

Meer dan ooit tevoren zijn landen met elkaar verbonden door de wereldhandel en ik denk dat het steeds moeilijker zal worden om deze trend om te keren.
Een opvallende trend in het komende jaar is de toename van automatisering, wat zal leiden tot efficiëntere productieprocessen. Dit zou er ook toe kunnen leiden dat productie minder afhankelijk wordt van goedkope arbeid uit bepaalde landen, waardoor productie dichterbij, door de lagere transportkosten, aantrekkelijker wordt.

Doordat de explosieve groei van de e-commerce zich onverminderd voortzet, zal luchtvracht in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen. Ik zie hier een druk op de tarieven als gevolg van capaciteitstekorten, wat waarschijnlijk ook op de lange termijn het geval zal blijven.
Dit jaar hebben ook wij door ons hele bedrijf en in alle sectoren groei. Met name onze farmaceutische distributie is aanzienlijk gegroeid, gevolgd door onze Automotive divisie. Onze luchtvrachtdivisie heeft eveneens een sterk jaar achter de rug waarvan we verwachten dat dit in 2018 zal doorzetten.
Bij Jan de Rijk Logistics hebben we het afgelopen jaar onze activiteiten geoptimaliseerd en efficiënter gemaakt. We zijn trots op onze geavanceerde IT-infrastructuur en de baanbrekende innovaties die we ontwikkelen. Als gevolg hiervan hebben we onze flexibiliteit vergroot.

Laten we in het nieuwe jaar het goede werk voortzetten en onthouden dat, onderlinge samenwerking tussen collega’s en met onze klanten en andere belanghebbenden een belangrijk onderdeel is van het succes van ons bedrijf.