TAPA Transport (TSR)

TAPA staat voor: Transported Asset Protection Assocation. Ofwel beveiligde transport. Time to market is van het uiterste belang voor deze goederen. Het is dan ook belangrijk om te kunnen rekenen op een betrouwbare partner zoals Jan de Rijk Logistics. Jan de Rijk Logistics biedt de klant een secured TAPA transport en supply chain oplossing waarmee producten snel en veilig bij de klant worden afgeleverd en waardoor gelijktijdig de voorraadniveaus tot een minimum worden beperkt. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over Secured TAPA Transport! Of vraag direct online een offerte aan!

 • Innovatieve oplossingen met volledige transparantie
 • TAPA TSR 1 en 2 gecertificeerd
 • Security Desk
 • Wagens worden 24/7 gemonitord
 • Real-time tracking & tracing

TAPA certificering in ons bezit

De TAPA certificering dient als doel om te zorgen voor zo min mogelijk ladingverlies. Dit willen we koste wat het kost voorkomen. Met een TAPA certificering tonen wij aan dat wij ons bij Jan de Rijk bewust zijn van de beveiligingsrisico’s en welke maatregelen wij geacht zijn te nemen om te zorgen voor minimale risico’s bij het vervoeren van goederen die met de uiterste zorg en beveiliging vervoerd moeten worden. Op deze manier onderscheiden wij ons en kunnen wij met zekerheid zeggen dat wij de beste partij zijn als het gaat het TAPA transport. Wij bieden kwalitatieve internationaal transport voor al uw kostbare goederen.

Veilig uw goederen laten vervoeren met TAPA transport

Dit kan bij Jan de Rijk Logistics. Wij zijn een transport organisatie die met u meedenkt en het veilig vervoeren van goederen uiterst serieus nemen. Wij voldoen aan de eisen die volgens de TAPA norm worden gesteld, tevens zijn wij gecertificeerd hiervoor en kunnen wij uw dus de garantie bieden dat uw goederen veilig op bestemming zullen arriveren. Op het moment dat u hoogwaardige en risicovolle producten laat vervoeren door Jan de Rijk kunnen wij u verzekeren dat wij de juiste veiligheidsmaatregelen treffen en wordt ons personeel en onze chauffeurs extra opgeleid voor TAPA transport. Wij hanteren strenge regels en zo laten wij zien dat we bij Jan de Rijk aan de strengen eisen voldoen die van het TAPA transport worden verwacht.

Secured TAPA transport: waarom Jan de Rijk Logistics?

Jan de Rijk Logistics onderscheidt zich door de innovatieve oplossingen gecombineerd met volledige transparantie van het logistieke proces. De combinatie van onze specifieke transportoplossingen voor hoogwaardige goederen, gecombineerd met de inhouse IT connectiviteit en opslag verzekeren een veilige, transparante logistieke operatie.

Elk transport dat we verzorgen beschouwen we als kwetsbaar; er is altijd een dreiging onderweg. Bepaalde soorten goederen krijgen echter extra aandacht: zoals bijvoorbeeld kostbare zendingen met elektronica of farmaceutische zendingen. Zij komen in aanmerking voor extra beveiligd vervoer.

Hoogwaardige goederen vervoeren door opgeleide chauffeurs

Onze chauffeurs zijn allemaal gescreend, opgeleid en gecertificeerd om met hoogwaardige goederen de weg op te gaan. Daarbij zijn ook onze vrachtwagens van de nodige veiligheidsmaatregelen voorzien. Veiligheid van onze chauffeurs en uw hoogwaardige goederen staan dan ook op de eerste plaats. Al onze chauffeurs die met kostbare goederen rijden zijn voorzien van het juiste certificaat en zijn getraind om uw goederen op de gewenste locatie af te leveren. Onze wagens worden 24/7 gemonitord en beschikken over real time tracking en tracing. Zo zijn we altijd op de hoogte waar de vracht zich bevindt.

TAPA Trucking Security Requirements (TSR)

TAPA geeft richtlijnen op het gebied van transportbeveiliging. Ook beschrijft het de eisen waaraan transportbedrijven moeten voldoen om gecertificeerd te worden. Deze goederen bevatten doorgaans waardevolle consumentenelektronica. Maar vaak vereist het transport van goederen zoals geneesmiddelen ook speciale veiligheidsmaatregelen.

TAPA TSR is de officiële standaard voor veilig wegtransport van hoogwaardige goederen en deze certificering kent 3 niveaus, met steeds strengere eisen.

 • TSR 1 = Verhoogde beveiliging
 • TSR 2 = Matige beveiliging
 • TSR 3 = Basisbeveiliging

Jan de Rijk kan elk van deze beveiligingsregimes aanbieden, in nauw overleg met de klant. Weet dat onze vloot TAPA TSR 1 & 2 gecertificeerd is waarmee we aan bijna elk verzoek van onze klanten kunnen voldoen.

Wij bieden:

 • Gescreende chauffeurs
 • Security opgeleid personeel
 • DATA-integriteit
 • GPS-tracking en tracing in zowel vrachtwagen als trailer
 • 24/7 bewaking
 • Snelle responsteams
 • Elektronische routeafscheiding
 • Elektronische deursloten met alarm

Security Desk voor TAPA Secured Transport

Binnen onze afdeling planning hebben we een vast team dat zich uitsluitend bezighoudt met high secured transport. Voorafgaand aan iedere rit wordt er in overleg met onze security manager een routeprofiel opgesteld.

Uitgangspunt hierbij is uiteraard de meest veilige route, waarbij rekening wordt gehouden met bewaakte parkings en de minste kans op vertragingen. Indien er zich onderweg langdurige vertragingen of calamiteiten voordoen, wordt direct geschakeld tussen chauffeur, planning, security en de klant om een nieuwe veilige route vast te stellen.

Secured TAPA transport Surveillance

Gedurende het transport worden de wagens 24/7 gemonitord. Koppeling aan het real-time volgsysteem Gatehouse is eveneens mogelijk. Dankzij onboard scanners beschikt de klant direct na aflevering over de vrachtdocumenten.

Voor wie is TAPA Transport?

TAPA transport is bedoeld voor iedereen die goederen veilig wil vervoeren zonder dat hier iets mee gebeurt. Of dit nu voor logistiek dienstverleners, politie, justitie, producenten of andere betrokkenen is. Wanneer u waardevolle goederen vervoert, is het ontzettend belangrijk om dit goed te beveiligen. Transportcriminaliteit blijft toenemen, denk hierbij aan ladingdiefstal. Er gebeuren steeds meer incidenten waarbij regelmatig gebruik wordt gemaakt van geweld. Per jaar wordt er wereldwijd zelfs voor meer dan 8 miljard euro aan ladingen gestolen uit vrachtwagens. Dit is iets wat u absoluut wil vermijden, zowel voor de veiligheid van chauffeurs als dat van de goederen.

TAPA zorgt ervoor dat ladingdiefstal geen kans krijgt door het stellen van beveiligingseisen, het geven van trainingen en transportbedrijven te certificeren volgens de officiële TAPA norm. Dankzij onze TAPA certificering is het mogelijk om transportcriminaliteit tegen te gaan en goederen veilig van a naar b te brengen.

Wat houdt TAPA TSR certificering in?

Naast dat TAPA certificering staat voor het beperken van transportcriminaliteit en goederen verliezen, is het een certificaat waar steeds meer verladers om vragen. Zij willen er zeker van zijn dat producten veilig vervoerd worden. Doordat ladingdiefstal steeds vaker voorkomt, worden de eisen van het vervoeren van bepaalde goederen strenger. Met een TAPA certificaat tonen we aan dat we weten hoe we moeten handelen bij transport dat beveiligd moet worden. In de TAPA TSR certificering staat beschreven aan welke eisen wij als transportbedrijf moeten voldoen om officieel gecertificeerd te worden.

Certificering per level

De TAPA TSR certificering heeft drie niveaus waarbij de eisen per niveau steeds strenger zijn.

 • Level 1: Elevated Security Protection
 • Level 2: Moderate Security Protection
 • Level 3: Basic Security Protection

Per niveau hebben we duidelijk waar vrachtwagens aan moeten voldoen. Bij TAPA TSR level 1 dienen er elektronische, automatische of manueel bediende sloten aanwezig te zijn. Daarnaast zijn bij level 2 unieke sloten verplicht. Dit houdt in dat we hierbij gebruik maken van verschillende codes, wachtwoorden of sleutels om verschillende sloten te openen. Bij level 3 van de TAPA TSR certificering moeten sloten en andere bevestigingsmiddelen tegen grote kracht kunnen en niet te manipuleren zijn op wat voor manier dan ook.

Aanvullend op de verschillende levels zijn er ook bepaalde netwerkeisen waaraan wij voldoen. Zo dienen wij bij level 1 gebruik te maken van 3,4 of 5G en SMS of GPRS. Daarnaast mag er bij level 1 maar 5 minuten tussen twee rapporten zitten. Bij level 2 is dit 30 minuten. Wanneer er sprake is van level 3, mogen track & trace gegevens uitgelezen en gevolgd worden. Bij het hoogste level (TSR 1) gaat er een luid alarm af bij het ongeautoriseerd openen van een laadruimte.

Bij Jan De Rijk Logistics leven wij alle eisen strikt na en doordat we TAPA TSR gecertificeerd zijn bent u er zeker van dat goederen op de meest veilige manier worden vervoerd.